Close

Thông Báo Đổi Thời Gian Chuỗi Sự Kiện Open Beta PVTQ2

10-8-2012 09:46

Do sự cố kỹ thuật nên chuỗi sự kiện Open Beta 


PVTQ2 sẽ được dời lại và sẽ bắt đầu tính từ lúc

10h00 ngày 10-08-2012 kéo dài đến 23h59 

ngày 13-08-2012 (riêng event nạp thẻ lần đầu 

vẫn tính từ ngày hôm qua 9-8).


BQT sẽ tiến hành đền bù cho tất cả những người chơi 

đã tham gia chuỗi sự kiện Open Beta PVTQ 2.


Mong chư vị tướng quân thông cảm cho sự cố bất cập này!

Bổn Bang kính báo!

Phong Vân Tam Quốc 2
Hệ thống CSKH : Đặt câu hỏi.

Yahoo : tqthcs

RaidCall : 2003

Điện thoại : 0932 365 651

Phản hồi : Thời gian làm việc

Giờ Làm Việc : 9:00-20:00 Thứ 2 - Thứ 7

Điều khoản dịch vụ  |   Quy tắc bảo mật 

Lên trên